ilustrační foto

Cemix omítky

Společnost LB Cemix, s.r.o. vyvinula vnější omítkový systém pro dokonale funkční a spolehlivé řešení difúzně otevřených stěn dřevostaveb. Systém je určen zejména pro omítání a provádění vnějších povrchových vrstev difúzně otevřených konstrukcí dřevostaveb.

  • základ omítkového systému tvoří Cemix Lepící a stěrkovací hmota DIFÚZNÍ (185), vytvořená zvlášť pro tyto konstrukce a její vlastnosti jsou sladěny se specifickými vlastnostmi dřevovláknitých izolací
  • hmota disponuje výbornou hodnotou faktoru difúzního odporu μ ≤ 8
  • vlastnost materiálu propouštět vodní páru difúzí vyjadřuje hodnota faktoru difúzního odporu μ(mí) (čím je hodnota μ nižší, tím lépe materiál propouští vodní páru)

Modernějším a v praxi se dobře osvědčujícím řešením jsou tzv. difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb. Toto řešení stěn je méně náročné na provedení a v případě, že se v konstrukci přece jenom z nějakého důvodu objeví menší množství vlhkosti, umožňuje její pozvolné vyschnutí. V tomto konstrukčním řešení se na vnitřní straně stěny instaluje zpravidla vrstva z OSB desek. OSB desky vytvářejí tzv. parobrzdu – vrstvu umožňující pouze omezenou difuzi páry do stěny. Na vnější straně stěny se používá zateplení z desek z dřevité vlny zvnějšku chráněné speciálním omítkovým souvrstvím dobře propustným pro vodní páru, které umožňuje snadný odchod vodních par ze stěny a tím udržování stěny v suchu. Spolehlivost řešení je tím vyšší, čím je vnější omítkové souvrství propustnější pro vodní páru. Povrchová úprava však musí být zároveň také spolehlivě odolná vůči průsaku srážkové vody.

S technologickými dotazy na aplikace omítek se prosím obracejte na technickou podporu firmy LB Cemix, s.r.o.

O cenách zboží a dodávek se informujte na INFOLINE: +420 602 245 707