ilustrační foto

KNAUF Unifit 035

Unifit 035 je stavební tepelná a akustická izolace z minerální vlny s velmi dobrou pružností a tepelně technickými vlastnostmi. Na povrchu je opatřena značením pro snadnější formátování.

  • velmi dobré mechanické vlastnosti
  • vynikající tepelná izolace
  • značení na povrchu pro snadné formátování
  • difúzně otevřená
  • zvukově pohltivá
  • pro šikmé střechy, dřevěné a ocelové rámové konstrukce