ilustrační foto

ISOCELL OMEGA DB Tĕsnící páska

Aby parotěsné i parobrzdné fólie i další těsnicí výrobky mohli převzat úlohu vzduchotěsnosti budov musíjí být tyto fólie/ výrobky v místech překrytí, spár , napojení a přechodů trvale a spolehlivě utĕsnĕny. OMEGA tĕsnicí páska se speciálnĕ používá k utĕsnĕní těchto problematických míst v úseků prahového napojení na betonové základy. Pružnost pásky dovolí natáhnout pásku i přes montážní rohy a to bez větší spotřeby dané pásky.