MTA - dodavatel pro dřevostavby

Dřevovláknitá izolace Vám v zimě teplo udrží a v létě dovnitř nepustí

Dřevovlákno je přírodní a ekologický materiál, který se, jak již název napovídá, vyrábí rozvlákněním dřeva na dřevní vlákna. V čem tento materiál vyniká a čím je výjimečný?

Izoluje dům proti úniku tepla

Většina izolací je vyráběna k jedinému účelu, kterým je redukce úniku tepla z vytápěného prostoru během topné sezóny. Tuto funkci plní většina izolací na trhu více či méně podobně. Zpravidla se nespletete, když budete počítat se součinitelem tepelné vodivosti (λ) u všech izolací s přibližnou hodnotou 0,04 W/mK. Tím ale funkce většiny izolací končí.

Nechte si poslat podrobné informace, technická data a studii z praxe, jak dřevovlákno chrání budovy proti přehřívání.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chrání dům proti přehřívání

Pokud jste zažili pár horkých dní někde v podkroví, jistě víte, že teplota interiérů v létě může bez problému přesáhnout i 30 °C, což může být velmi nepříjemné, zejména pak v noci.

Instantním řešením je klasická klimatizace, která stojí nemalé peníze na pořízení a samotný provoz. Řada lidí je navíc na klimatizaci citlivá a chladný proudící vzduch jim nedělá dobře. Výsledkem jsou bolesti hlavy, záněty dutin a další nepříjemnosti. Obecně jsou přechody mezi teplotami, které mají větší rozdíl než 4 °C, pro člověka nezdravé.

Jak je možné, že dřevovláknitá izolace v létě zadrží teplo?

Nejsou v tom žádná kouzla ani čáry, ale jednoduchá fyzika. Dřevovláknitá izolace ve skutečnosti sice nechladí, ale svými parametry (strukturou materiálu, nízkou tepelnou vodivostí, téměř 3x vyšší tepelnou kapacitou a vysokou objemovou hmotností ) vyrovnává teplotu mezi maximální a minimální teplotou během dne a noci (tzv. teplotní útlum) a posouvá v čase zpětný výdej akumulovaného tepla z exteriéru do interiéru (tzv. fázový posun).

Čím vyšší jsou tyto hodnoty, tím příjemnější teplotní podmínky v podkroví budete mít.

Průběh vnějších a vnitřních teplot

Tato specifická vlastnost dřevovlákna je způsobena dvěma veličinami:

  1. Objemová hmotnost materiálu (hustota) – udává, kolik kg bude mít materiál v objemu 1 m3.
  2. Měrná tepelná kapacita – udává, kolik energie je potřeba k tomu, aby se ohřál 1 kg materiálu o 1 °C.

Čím jsou tyto veličiny vyšší, tím vyšší je teplotní útlum a příjemnější klima v interiéru.

Nechte si poslat podrobné informace, technická data a studii z praxe, jak dřevovlákno chrání budovy proti přehřívání.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

K uvedeným vynikajícím teplotním parametrům přidává dřevovláknitá izolace současně ještě difúzní otevřenost, schopnost přenosu a regulaci vlhkosti v konstrukci i výborné akustické vlastnosti.

Průběh teplot ve střeše různých vlastností

Příklad průběhu letních teplot ve střeše u různých izolací (při stejné tloušťce izolací, stejném součiniteli prostupu tepla „U“ )

Materiály jako např. polystyren nebo PUR pěna mají obě výše zmíněné hodnoty velmi nízké. Proto se zvýšení venkovní teploty v interiéru projeví za velmi krátkou dobu.

Materiál Objemová hmotnost [kg/m3] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m*K)] Měrná tepelná kapacita [J/(kg*K)]
STEICO universal
deska pod krytinu a na fasádu
270 0.048 2100
STEICO flex 036
flexibilní dřevovláknité izolační rohože
60 0,036 2100
Pěnový polystyren EPS 40 0,040 1380
Expandovaný polystyren EPS 40 0,030 1380
Izolace ze skelných vláken 30 0,035 800

Porovnání Objemové hmotnosti, Součinitele tepelné vodivosti a Měrné tepelné kapacity vybraných izolací.

Dřevovláknitá izolace ochrání váš dům i proti hluku

Vedení zvuku materiálem ovlivňují zejména dva parametry, a to již zmiňovaná objemová hmotnost a modul pružnosti. Zde platí, že čím vyšší má materiál objemovou hmotnost a čím nižší modul pružnosti, tím je útlum zvuku materiálu lepší. Modul pružnosti si představíte jednoduše tak, že čím křehčí a hůře ohebný materiál je (např. polystyren), tím snáze se jím zvuk vede. Dřevovlákno má oproti polystyrenu řádově vyšší objemovou hmotnost a nižší modul pružnosti.

Dřevovláknité izolace jsou navíc z přírodních vláken a při manipulaci nevdechujete do plic rakovinotvorné mikročástice, jako je tomu např. u minerálních izolací. Materiál z dřevovlákna, který si nyní zabudujete do konstrukce, budete mít ve stěnách a střeše po celou dobu životnosti Vašeho domu bez obavy ze sedání nebo objemové degradace vlivem teploty nebo průchodu vodních par konstrukcí. Sedačku, kuchyňskou linku nebo i koupelnu vyměníte celkem snadno, izolaci však dodatečně vyměníte již s podstatně zvýšenými náklady a s velkým omezením provozu domu. Dřevovláknité izolace jsou ve srovnání s polystyrenem nebo skelným vláknem logicky cenově náročnější, ale neřeší Vám jen izolaci proti úniku tepla. Chrání Váš domov zároveň i před přehříváním, hlukem a kondenzací vlhkosti.

Mezikrokevní izolace

Mezi krokve je ideální umístit dřevovláknitou izolace STEICO flex ve formě desek, nebo STEICO Zell, což je dřevovláknitá izolace ve foukané podobě.

Nadkrokevní izolace

Je zajímavé, že o tloušťce izolací nebo součiniteli prostupu tepla (U) ve stěnách se hovoří velmi často. Již méně uvidíte firmy propagovat tloušťku stěny nebo izolace ve střeše. Ta je obecně oproti stěnám opomíjená, přestože je její důležitost vyšší než ve zmiňovaných stěnách. Běžná výška krokví je max. 240 mm, což je zároveň i max. výška běžně vyráběného KVH hranolu. Při větších výškách se již vyplatí použít do střešní konstrukce dřevěný I nosník o výšce 240 – 400 mm, čímž dosáhneme perfektně zaizolované střechy současně. Pokud si však výšku krokve zvolit nemůžete nebo střechu rekonstruujete, je zde možnost nadkrokevní izolace např. materálem STEICO universal nebo STEICO speciál.

Podívejte se, jak se STEICO universal na střeše používá:

STEICO universal/speciál můžete umístit na střechu i v případě, kdy jen podkládáte novou krytinu, nechcete zasahovat do vrstev mezi a pod krokvemi a současně si tak zvýšit ochranu proti přehřívání podstřešních prostor domu.

Na STEICO universal /speciál navíc nemusíte již pro sklon střechy nad 18° pokládat pojistnou hydroizolace (i difúzní fólii) pod střešní krytinu vzhledem k hydrofobizaci těchto izolačních materiálů přímo při jejich výrobě.

Z hlediska ochrany Vaší střechy před přehříváním bude i relativně tenká vrstva izolace STEICO universal/speciál (min. tl. 35 mm) fungovat jako několikanásobně vyšší vrstva jiného typu izolace.

Nechte si poslat podrobné informace, technická data a studii z praxe, jak dřevovlákno chrání budovy proti přehřívání.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
link