Page 10 - MTA - Katalog 2023
P. 10

KVH - konstrukční hranoly


              z masivního dřeva


    Specifi cké konstrukční prutové prvky vyráběné ze sušeného, tříděného, surového řeziva
    (smrk, modřín), spojované v čelech dílčích prvků lepeným zubovým spojem do výsled-
    ných expedičních délek se závěrečným čtyřstranným hoblováním a se sražením podél-
    ných hran.

    Dodávky v délkách: 5; 7; 8; 9 a 13 m dle profi lů prvků a kvalitativního zařazení.
    Třídy kvality C24: KVH – NSi nepohledová kvalita (průmyslová)
    Kritérium třídění dle DIN 4074 - 1
   Konstrukce Oblasti použití:

    • rámové konstrukce dřevostaveb,
    • prahy, stropní a podlahové nosníky, krokve, sloupy,
    • pomocné konstrukce, stěnové rošty,
    • pohledové konstrukce v interiéru a exteriéru.


    KVH – Nsi sortiment (smrk)
     KVH – Nsi (nepohledová kvalita)
      Profi l
      v mm  60   80   100   120   140   160  180   200   220   240   260   280

       40  5 m  5 m  5 m  5 m  5 m  5 m  5 m  5 m

                  5; 8; 5; 8;  5; 8;  5; 8;  5; 8; 5; 7; 8;    5; 7; 8;
       60  5 m  5; 13 m                         8; 13 m     8; 13 m 8; 13 m
                 13 m  13 m  13 m  13 m  13 m  9; 13 m     9; 13 m
                             5; 7; 8;  5; 7; 8;  5; 7; 8; 7; 8; 9; 5; 7; 8;  8; 9; 8; 9;
       80     5; 13 m 5; 13 m 5; 13 m 5; 13 m
                             9; 13 m 9; 13 m 9; 13 m 13 m 9; 13 m 13 m  13 m
                  5; 8; 5; 8;  5; 8;              8; 9;  8; 9;
       100                     8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m        8; 13 m 8; 13 m
                 13 m  13 m  13 m              13 m  13 m
                     5; 8;  5; 8;
       120                     8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m
                     13 m  13 m
                         5; 8;
       140                     13 m      8; 13 m 8; 13 m 8; 13 m
                         13 m

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15