Page 8 - MTA - Katalog 2023
P. 8

STEICO LVL


      (Laminated Veneer Lumber - Lepené vrstvené dřevo)


    Jeden z nejstabilnějších, již dostupných konstrukčních materiálů na bázi dřeva současnosti.


    Konstrukce výrobku je složená ze vzájemně lepených dýh tl. cca 3 mm z jehličnatého
    dřeva (borovice, smrk) do základního deskového prvku následujících rozměrů:

                        Délka: 18 m
                        Šířka: 1,25 (2,5) m
                        Tlouštka: 27–75 mm
   Konstrukce                 Materiál homogenního průřezu s vysokou pevností,

                        tvarovou stálostí a houževnatostí pro extrémně zatížitelné
                        konstrukční prvky ve stavebnictví.


    STEICOLVL R                      STEICOLVL X


    Vrstvy dýh lepené pouze ve směru hlavní osy      Vrstva dýh lepená z 20 % tloušťky desky křížem
    základní výrobní desky.                k hlavní ose desky, výrazné zvýšení příčné
                                ohybové pevnosti, tvarové stálosti a deskové
    Oblasti použití:                    tuhosti.
    • stropní trámy, překlady staveb. otvorů,
    • krokve, vaznice,                   Oblasti použití:
    • sloupy, průvlaky, ztužující věnce,          • ztužující deskové prvky (až 13 m délky),
    • prahy rámových konstrukcí,              • střešní, stropní a stěnové prvky,
    • tyčové nosné prvky, výztuhy dřevěných profi lů,    • vykonzolování základových prahů
    • pásnice I - nosníků (STEICO joist) atd.        rámových konstrukcí,
                                • styčníkové desky, ztužující věnce,
     Výrobní tloušťky: 39; 45 a 75 mm           • ohýbané a obloukové konstr. prvky.
          šířky: 160–400 mm
          délky: 9; 12 a 13 m             Výrobní tloušťky: 30 a 57 mm
             (viz dodací program)              šířky: 220, 240 a 300 mm
                                     délky: 12 m

                                       Značka CE - Certifi kováno.

     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13