Page 9 - MTA - Katalog 2023
P. 9

STEICO GLVL R


     Přířezy z lepeného vrstveného dřeva STEICO LVL - R.

     Oblasti použití:                  Výrobní profi ly:
      l
     • epené průvlaky, sloupy, velkorozměrové stropnice, výška: 60–280 mm
     • překlady velkorozměrových staveb. otvorů,
                               šířka: 100–300 mm
     • speciální konstrukce.
                               délka: 12 m
     STEICO


     Dimenzování dle Eurokódu EC 5 / AbZ Z – 9.1 842 / ČSN EN 14 374.
     Projekční software STEICO Xpress a technické příručky pro navrhování
     k dispozici u dodavatele výrobků pro ČR – M.T.A., spol. s r.o. Praha.                    Konstrukce


     Možnost úspor materiálů, hmotnosti a rozměrů konstrukčních prvků oproti dosud běžně
     používaným dřevařským konstrukčním materiálům až o 60 % se současným zvýšením kvality
     a stability výsledných konstrukcí.


      Srovnání možných úspor materiálů (C24 - BSH GL 24c - STEICO LVL R )
                Plný průřez C24         BSH GL 24c          STEICO LVL R                Výška             Výška             Výška
              h = 240 mm          h = 240 mm          h = 240 mm


                       Úspora            Úspora            Úspora
            Parametr  Šířka       Parametr  Šířka       Parametr  Šířka
                      materiálu           materiálu           materiálu
     ohyb
            24,0 N/mm 2 140 mm  0%   24,0 N/mm 2 128 mm* 9%    44,0 N/mm 2 74 mm* 47%
     f m,0,edge,k
     Smyk
            4,0 N/mm 2 140 mm  0%    3,5 N/mm 2 112 mm* 20%   4,6 N/mm 2 61 mm*  57%
     f v,0,edge,k
     Tlak II
            21,0 N/mm 2 140 mm 0%    21,5 N/mm 2 137 mm 2%    40,0 N/mm 2 74 mm  48%
     f c,0,k
     Tlak
            2,5 N/mm 2 140 mm  0%    2,5 N/mm 2 140 mm  0%    7,5 N/mm 2 47 mm  67%
     f c,90,edge,k
     Tah II
            14,0 N/mm 2 140 mm  0%    17,0 N/mm 2 105 mm* 25%   36,0 N/mm 2 54 mm  61%
     f t,0,k
     Modul E     11 000  140 mm  0%     11 000  140 mm  0%     14 000  110 mm  21%
             N/mm 2            N/mm 2            N/mm 2
     E 0,mean
     Hustota ca. ρk 350 kg/m 3 –    –   365 kg/m 3  –    –   480 kg/m 3  –    –
     Okrajové podmínky
     k c,90 = 1,0
     * Po uplatnění opravných součinitelů.


                                                       7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14