MTA - dodavatel pro dřevostavby

Postup nakládky/vykládky pro minimalizaci rizika nakažení koronavirem (COVID-19)

  • Při příjezdu do areálu M.T.A. zůstat ve vozidle a počkat na pokyn zaměstnance k otevření nákladového prostoru.
  • Dokumenty našim pracovníkům předávejte výhradně z okénka vozidla.
  • Při vystoupení z vozidla nasadit ochrannou roušku.
  • Zdržovat se mimo vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. pouze pro potřeby otevření a zavření nákladového prostoru.
  • Při nakládání a vykládání materiálu zůstat uvnitř vozidla v kabině.
  • V kabině vozu vyčkejte na potvrzení dokladů.
  • Jakmile obdržíte potvrzené doklady, opusťte prosím areál. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Jednatel společnosti 
Ing. Martin Antoš

Poslední novinky: