Omítkový systém Cemix | MTA - dodavatel pro dřevostavby

Omítkový systém Cemix

Společnost LB Cemix, s.r.o. vyvinula vnější omítkový systém pro dokonale funkční a spolehlivé řešení difúzně otevřených stěn dřevostaveb. Systém je určen zejména pro omítání a provádění vnějších povrchových vrstev difúzně otevřených konstrukcí dřevostaveb.

Cemix - logo

Modernějším a v praxi se dobře osvědčujícím řešením jsou tzv. difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb. Toto řešení stěn je méně náročné na provedení a v případě, že se v konstrukci přece jenom z nějakého důvodu objeví menší množství vlhkosti, umožňuje její pozvolné vyschnutí. V tomto konstrukčním řešení se na vnitřní straně stěny instalují zpravidla dvě vrstvy OSB desek. OSB desky vytvářejí tzv. parobrzdu – vrstvu umožňující pouze omezenou difuzi páry do stěny. Na vnější straně stěny se používá zateplení z desek z dřevité vlny zvnějšku chráněné speciálním omítkovým souvrstvím dobře propustným pro vodní páru, které umožňuje snadný odchod vodních par ze stěny a tím udržování stěny v suchu. Spolehlivost řešení je tím vyšší, čím je vnější omítkové souvrství propustnější pro vodní páru. Povrchová úprava však musí být zároveň také spolehlivě odolná vůči průsaku srážkové vody.

Poslední novinky: