Změna ve výrobním programu STEICO nosníků | MTA - dodavatel pro dřevostavby

Změna ve výrobním programu STEICO nosníků

Nosníky STEICO joist a STEICO wall jsou s okamžitou platností dodávány s pásnicí ze STEICO LVL.

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali, že v souvislosti náběhem nové výrobní linky na výrobu lepených konstrukčních prvků z vrstveného dřeva STEICO LVL (dříve ultralam) jsou s okamžitou platností vyráběny a dodávány nosníky STEICO joist a STEICO wall s pásnicemi z nosníků STEICO LVL (EN 14 374, ČSN EN 14 374).

STEICO - změna sortimentu

Výška pásnic nosníků ze STEICO LVL – R je tedy 39 mm, šířky pásnic zůstávají v profilech 45, 60 a 90 mm.

O případných dalších změnách v souvislosti s výrobou nosníků a nosných prvků ( STEICO joist, wall, LVL) Vás budeme včas informovat.

K event. doplnění informací o výrobním sortimentu a dodávkách nás prosím kontaktujte.

Poslední novinky: