Aplikace izolace foukáním | MTA - dodavatel pro dřevostavby

Aplikace izolace foukáním

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A TRVALÁ KVALITA

STEICOzell se skládá z čistých volných dřevěných vláken, vyplňujících všechny duté prostory bez mezer a spár. Každé z těchto vláken má všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. K vytvoření izolační vrstvy je materiál vláken pod vysokým tlakem vháněn do uzavřených částí stěn, určených k vyplnění, kde se přesně přizpůsobí tvaru konstrukce. Tímto je STEICOzell vhodná jako izolační materiál jak pro průmyslovou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců, tak i pro sanační práce. U izolace se STEICOzell nehraje žádnou roli, zda prostory, určené k vyplnění, odpovídají standardním velikostem izolačního materiálu. Také instalační prvky v prostorech, určených k zaplnění, jsou při vhánění zcela uzavřeny bez zdlouhavé ruční práce. Pomocí kvalitní techniky při vhánění je i u nejkomplikovanějších konstrukcí dosaženo homogenního vyplnění dutin bez mezer a spár. Vedle výplně dutin lze STEICOzell použít i jako volně uloženou izolaci. Tato metoda se aplikuje v případě, že STEICOzell se ukládá na horizontálních, klenutých nebo mírně nakloněných plochách mezi nosníky nebo trámy. Ať už se jedná o novostavbu, o starou zástavbu, příhradovou konstrukci nebo dřevostavbu se STEICOzell je izolace vždy z hlediska nákladů i ekologie mimořádně příznivá.

 

Zvláštní vlastnosti dřevovláknité izolace

PROČ ZVOLIT IZOLACI NA BÁZI DŘEVA?

Chladno v létě, teplo v zimě

V projekční a stavební praxi se kritéria výběru izolačního materiálu zúžila na parametr tepelné vodivosti. V reálných podmínkách však ovlivňují funkci tepelné izolace i další její vlastnosti: vlhkost, tepelná kapacita, objemová hmotnost. Pro kvalifikovanou volbu tepelné izolace by bylo lepší hodnotit kromě tepelného odporu také teplotní vodivost, teplotní útlum, či fázový posun. STEICOzell má až 3 krát vyšší schopnost akumulace tepla oproti běžným izolačním materiálům. Tím velmi dobře zabraňuje prostupu tepla i chladu pláštěm do budovy. V průběhu dne v létě se vnitřek domu nepřehřívá, protože dřevovláknitá izolace STEICOzell zpomaluje prostup tepla do vnitřku domu a akumuluje teplo do sebe. V noci, když je venku chladno, tak teplo vypouští ven a teplota v domě zůstává v příjemném rozmezí. 

Difúzně otevřená skladba

Obvodová konstrukce navržená jako difúzně otevřená zajišťuje ideální řešení prostupu vodní páry konstrukcí, ke které dochází v zimním období díky rozdílnému prostředí v interiéru a exteriéru. Základem návrhu je na straně interiéru prostup páry zbrzdit a potom směrem k exteriéru používat materiály s nižším difúzním odporem. Je tedy zřejmé, že difúzně otevřenou konstrukcí prochází voda ve formě vodní páry. Dřevo a izolace na bázi dřevěných vláken je ideální pro použití v takových konstrukcích, protože má unikátní schopnost pracovat s vlhkostí. Vlhkost dřevěná vlákna absorbují nebo vydávají, podle potřeby. Zásadní je ovšem, že tento jev neovlivňuje tepelnou vodivost izolace, na rozdíl od ostatních izolačních materiálů. Samozřejmě i minimální součinitel difúzního odporu je podmínkou pro použití v difúzně otevřené skladbě konstrukce.

Orientační ceny „aplikace foukané izolace“: 

Foukání do uzavřené dutiny
Objemová hmotnost 40kg/m3
Cca 1590 Kč/m3 bez DPH
   
Foukání "na volno" - podlahy půdních prostor
Objemová hmotnost 35kg/m3
Cca  1290 Kč/m3 bez DPH

V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedený e-mail.

steico@mta.cz