STEICOjoist | MTA - dodavatel pro dřevostavby

ilustrační foto

STEICOjoist

STEICO joist jsou určeny především pro použití ve střešních a stropních konstrukcích. Ideální nosník pro ohybem silně namáhané stavební prvky jako jsou krokve a stropní nosníky. Alternativa k nosníkům I-OSB; I-Nosník.

 • alternativa k nosníkům I-OSB; I-Nosník
 • nízká hmotnost, dobrá únosnost a pružnost
 • TOP kvalitou i paramety mezi lepenými plnostěnnými I-nosníky
 • jednoduché opracování a montáž, výborná manipulovatelnost
 • široký sortiment výšek nosníků pro běžné i speciální aplikace
 • záruka stejnoměrné kvality nosníku po celé jeho délce vzhledem k vysoce kvalitním vstupním materiálům a jeho průmyslové výrobě
 • nosníky při použití nevykazují dodatečné deformace nebo změnu průřezu
 • profily pásnic umožňují příznivou montáž dřevěných deskových materiálů
 • možnost snadné realizace prostupů stojnou nosníku pro vedení sítí ve svislých i vodorovných nosných konstrukcích
 • stabilní cena bm nosníku v porovnání s cenou plnostěnného profilu z řeziva a jeho délky
 • možnost vyplnění průřezu izolačními dřevovláknitými deskami = eliminace tepelných mostů

STEICO nosníky joist, wall
ceník platný od 2/2024

Kontaktujte nás

Máte dotazy? Vyplňte prosím kontaktní formulář.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů